DETENIR
LA RECERCA SOBRE LA IA
DURANT 6 MESOS?

OPINAUTA 0001 12 Abril 2023

12 experts opinen sobre la petició de detenir la recerca sobre la IA durant 6 mesos?
Capítols
0001 Albert Planas<br><a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/albert-planas-riera-07599648/" target="_blank" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 Albert Planas
Ver perfil

“…em preocupa més la ignorància natural que la intel·ligència artificial”

0001 Antoni Garrell<br><a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/antoni-garrell-guiu-b09285229/" target="_blank" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 Antoni Garrell
Ver perfil

“…la IA pot convertir-se en un ens perillós si es torna més intel·ligent qu els humans”

0001 Carles Fradera<br><a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/carles-fradera-5ab72011/" target="_blank" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 Carles Fradera
Ver perfil

“…el repte no és tecnològic, el retpe és social… ens hi juguem el futur!”

0001 Carlos Grau<br><a href="https://www.linkedin.com/in/carlos-grau-lara-a012b3/" target="_blank" style="font-size: small;" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 Carlos Grau
Ver perfil

“…estas tecnologías está haciendo que surjan un mayor número de trabajos del que se destruyen, con nuevas competencias…”

0001 Carlos Palloti<br><a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/carlospallotti/" target="_blank" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 Carlos Palloti
Ver perfil

“…no se puede tapar el sol con las manos… el mundo se ha de adaptar”

0001 David Boronat<br><a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/davidboronat/" target="_blank" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 David Boronat
Ver perfil

«la regulació em sembla ciència-ficció en mans d’uns governants que a penes saben el que són les *RRSS…»

0001 Javi Creus<br> <a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/javicreus/" target="_blank" rel="noopener" color="blue">Ver perfil</a>

0001 Javi Creus
Ver perfil

«…crec que hem d’aprendre a col·laborar amb el ChatGPT com si fos un coworker, un company de treball…»

0001 Jordi Marín<br><a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/jordi-marin-b873a7/" target="_blank" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 Jordi Marín
Ver perfil

«…parar?, a l’inrevés crec que hem de treballar per a establir un context, un ecosistema, un espai on es pugui desenvolupar amb totes les capacitats…»

0001 Josué Sallent<br><a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/josu%C3%A8-sallent-ribes-90576715/" target="_blank" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 Josué Sallent
Ver perfil

«Això és un brindis al sol… Elon Musk? és pur postureo més que defensa d’uns principis ètics que dubto que tingui algun»

0001 Juanjo Berbel<br><a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/juan-jose-berbel-99125b21/?originalSubdomain=es" target="_blank" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 Juanjo Berbel
Ver perfil

«…creiem que pot ser perfectament compatible el desenvolupament de la *IA i la continuïtat del desenvolupament econòmic»

0001 Ramon Palacio<br><a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/ramonpalacioleon/" target="_blank" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 Ramon Palacio
Ver perfil

«…Crec que no. No es faran moratòries perquè les empreses que desenvolupen la IA tenen interessos per tirar-ho endavant.»

0001 Sergi Marcén<br><a style="font-size: small;" href="https://www.linkedin.com/in/sergimarcen/" target="_blank" rel="noopener">Ver perfil</a>

0001 Sergi Marcén
Ver perfil

«…el que és clar és que és una tecnologia que ha vingut per a quedar-se. No un problema de tecnologia sinó d’ètica, de la utilització d’aquesta tecnologia»

Scroll to Top